GÜVENİLİR GIDA ÜRETİMİ

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlığımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur.

Gıda güvenliğinden sorumlu olanlar, büyük ölçüde gıda maddesini üretenler olduğu halde, bu iş hammadde teminiyle başlar, tedarikçi, ve tüketiciyle devam eder. Çağımızda gıda kaynaklı hastalıkların büyük bir kısmı gıda güvenliğinin sağlanamadığı şartlarda üretilen ürünlerden kaynaklanmaktadır.

Gıda maddelerinin üretim ve ticaretinde özel gıda güvenilirlik standartlarının önemi büyüktür. Üretimi yapan şirketlerle, bu şirketlere hammadde temin eden kişi ve kuruluşlar, önemli bazı kurallara ve standartlara uymak zorundadırlar.

Günümüzde son ürün kontrolünün ürün güvenliğini garanti etmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle ürün, üretim proseslerinin belirli noktaları kontrol altına alınarak analiz edilmesinin gerektiği tespit edilmiştir. Gıda güvenliği ancak gıda zinciri boyunca iyi bir iletişim kurarak, yönetim dahil tüm çalışanların desteği ve kontrolü ile HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) uygulanarak sağlanabilmektedir.

HACCP, güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır. Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulayabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.

Gıda üretimi yapan işletmelerde kaliteli üretim sisteminin yanında öncelikli olarak gıdanın güvenliğini hammaddeden tüketime kadar garanti altına alan HACCP sistemi uygulaması gıda güvenliği açısından çok etkin bir yönetim sistemi haline gelmiştir. Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir sistem olan HACCP, gıda işletmelerinde, güvenli gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni vs.) belirlenmesini ve bu şartların üretimden tüketime sunulmasına kadar uzanan döngü içerisinde eksiksiz uygulanmasını, oluşabilecek risklerin önceden tanımlanmasını ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesini açıkça ortaya koyan uluslararası bir yönetim sistemidir.

Ayrıca iyi hijyen uygulamaları (GHP) ve iyi üretim uygulamaları (GMP) marka güvenilirliğinin ve rekabetçi avantajın korunmasındaki temel unsurları oluşturduğundan, çalışan personelin sürekli eğitimi ve bu süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesinin gıda işletmelerinin çıtasını yükselteceği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

Güvenli gıdaya ulaşılamaması durumunda gıda kaynaklı hastalıklarla ve alerjik reaksiyonlarla karşılaşmak kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple tüketicilerin yiyip içtikleri ürünlerin güvenli bir işletmede yapıldığından emin olmalılar ve gıda güvenliği sistemi prensiplerine göre üretim yapan tesisleri tercih etmeliler.

Mis Gibi, HACCP sistemine göre üretim yapmaktadır. Tüm organizasyon; mal kabulden müşteriye ulaşana kadar Gıda Mühendisi tarafından kontrol edilmekte, prosesin her aşaması kritik kontrol noktaları tespit edilerek kayıt altına alınmış olup sistemli bir şekilde takip edilmektedir.

GIDA MÜHENDİSİ

DUYGU UYAR